Wij adviseren en begeleiden u bij de ontwikkeling van, nieuw- en verbouw en renovatie . Het maakt niet uit of het nu gaat over een nieuwbouw project  of een verbouw / uitbreiding of renovatie .

Voor uw plannen stellen wij een duidelijke en overzichtelijke ( dus leesbaar ) calculatie op van de bouwkosten met behulp van een modern begrotingsprogramma.

Bij een niet passend budget komen we met alternatieve voorstellen omtrent toepassing van materialen en constructies waardoor uw droom mogelijk wel haalbaar wordt.

Ook zorgen wij uiteraard voor de begeleiding van het aanbestedingstraject en gaan in onderhandeling met de door u geselecteerde aannemer(s) om te komen tot een voor u passende offerte .Kortom, ons gezamenlijk doel is de realisering van uw bouwplannen. Daar gaan we voor.

Contact

Door een jarenlange ervaring in het bepalen van bouwkosten en opstellen van aanbestedingsbegrotingen zijn wij voor u in staat om een passende calculatie op te stellen, waarmee u met het volste vertrouwen de markt op kunt. Dit geldt voor zowel nieuwbouw, restauratie als  ook renovatie  en groot onderhoud projecten.

De marktconforme begroting wordt gemaakt in een modern calculatieprogramma /uittrekstaten dat uitwisselbaar is met de meest gangbare calculatie programma’s. Het is voor on een uitdaging om de gewenste begroting op maat te maken aan de hand van het huidige prijsniveau in de markt en de te hanteren bedrijfsnormen.

Bouwprojecten die in de loop der jaren zijn uitgerekend zijn zeer divers. Onderstaande  opsomming is vast niet compleet:

 • Woningbouw particulier
 • Woningbouw serie matig
 • Utiliteitsbouw scholen, kerken, multifunctionele centra
 • Kantoren en laboratoria.( voedsel industrie)
 • Bedrijfshallen nieuwbouw/uitbreiding
 • Agrarische bouw
 • Woning renovaties, ook serie matig
 • Groot onderhoud
 • Restauratie projecten
 • Diverse verbouw werken/ woning
 • Projecten in het aardbevingsgebied.
CONTACT

Ook het uitvoeren van een second opinion of analyse van de gepresenteerde bouwkosten behoort tot onze werkzaamheden.

U krijgt dan een samenvatting van onze bevindingen en zo nodig voorstellen omtrent aanpassingen van de voorgestelde bouwkosten. Ook hier denken we met u mee.

Contact